TIRAGE DES BONS DE SOUTIEN 2022

1 LOCATION D’UNE SEMAINE AUX 2 ALPES – N° 5892

1 TELEVISION 100 CM – N° 5416

1 MACHINE A BIERE – N° 4237

1 MINI CHAINE HIFI – N° 3395

1 MICRO ONDE – N° 5037

1 SENSEO – N° 6117

1 FRITEUSE – N° 4117

1 ROBOT MULTI FONCTIONS – N° 3257

1 BLENDER – N° 1575

TIRAGE DES BONS DE SOUTIEN 2021

1 LOCATION D’UNE SEMAINE AUX 2 ALPES – N° 1443

1 TELEVISION 100 CM – N° 4552

1 TABLETTE TACTILE – N° 1432

1 MINI CHAINE HIFI – N° 1193

1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE – N° 1359

1 SENSEO – N° 3159

1 LECTEUR DVD PORTABLE – N° 5827

1 CAMESCOPE – N° 4530

1 PLANCHA – N° 2552